Post-HBO-opleiding Leraar Nt2 voor het p.o.

De post -HBO-opleiding Leraar Nederlands aan anderstalige leerlingen in het primair onderwijs (Nt2) 

Deze opleiding is een beroepsopleiding voor leraren die lesgeven aan anderstalige leerlingen in het primair onderwijs. Tijdens deze opleiding krijgt u  een gedegen overzicht van het wat en hoe van lesgeven aan anderstalige leerlingen in het p.o.
De opleiding valt in vier blokken uiteen:
1      achtergrond (over taal, taalverwerving, organisatie en taalaanbod)
2      over het onderwijzen van het Nederlands: klanken, woordvorming, woorden , zinnen, betekenis en 
        taalgebruik) en hieraan gelieerd: de leerdoelen, de uitvoering in de praktijk
3      over het leren in het Nederlands: van groep 1-3  en van groep 4-8; luisteren en spreken en lezen en 
        schrijven
4      over toetsen en materialen

Daarbij is er één bijeenkomst over Coöperatief Leerstrategieën (CLS) en zijn er vier Lesson study-bijeenkomsten waarin de cursisten  samen leren een ideale les rond verschillende onderwerpen te maken.

In januari 2016 zijn twee opleidingen succesvol afgerond; in Rotterdam en in Amsterdam; in september zijn de opleidingen in Noord-Nederland en in Utrecht afgerond.

        

Zie de website van het HCO, post hbo-nt2. voor verdere informatie over inschrijvingen, kosten e.d.
Momenteel draaien er vijftal opleidingen: in Limburg twee en in Den Haag. En in september zijn er drie  gestart: in Den Haag en in Tilburg (twee).

De opleiding wordt het komende jaar op verschillende plaatsen in het land gerealiseerd, in samenwerking van het HCO met de Pabo's  Fontys, Haagse Hogeschool, HAN (2017)  Hiermee hebben we het grootste gedeelte van het land 'gedekt'. De precieze tijden en roosters worden later dit jaar bekend gemaakt.