Post-HBO-opleiding Leraar Nt2 voor het p.o.

De post -HBO-opleiding Leraar Nederlands aan anderstalige leerlingen in het primair onderwijs (Nt2) 

Deze opleiding is een beroepsopleiding voor leraren die lesgeven aan anderstalige leerlingen in het primair onderwijs. Tijdens deze opleiding krijgt u  een gedegen overzicht van het wat en hoe van lesgeven aan anderstalige leerlingen in het p.o.
De opleiding valt in vier blokken uiteen:
1      achtergrond (over taal, taalverwerving, organisatie en taalaanbod)
2      over het onderwijzen van het Nederlands: klanken, woordvorming, woorden, zinnen, betekenis en 
        taalgebruik) en hieraan gelieerd: de leerdoelen, de uitvoering in de praktijk
3      over het leren in het Nederlands: van groep 1-3  en van groep 4-8; luisteren en spreken en lezen en 
        schrijven
4      over toetsen en materialen

Daarbij is er één bijeenkomst over Coöperatief Leerstrategieën (CLS) en zijn er vier Lesson study-bijeenkomsten waarin de cursisten  samen leren een ideale les rond verschillende onderwerpen te maken.

In januari 2018 is de opleiding in Amsterdam succesvol afgerond. De opleiding in Den Haag is over de helft.
Zie de website van het HCO, post hbo-nt2. voor verdere informatie over inschrijvingen, kosten e.d.
In september 2018 begint er een nieuwe opleiding in Den Haag. Verder zijn er opleidingen in Brabant en Limburg. Zie hiervoor de websites van Fontys  en van De nieuwste pabo.