Lestip juni 2011:  Spelling (1)  (groep 4 t/m 8 en neveninstromers)

Dit is een  proefversie uit de grammatica voor anderstaligen: De Bovenkamer.

 

Wat?

In de groepen in de onderbouw hebben de anderstalige kinderen al alle klanken van het Nederlands geleerd. In groep drie hebben kinderen de relatie tussen de klanken en de letters geleerd.[1]

Bij de spellingslessen in de midden- en bovenbouw moeten kinderen de relatie tussen klank en letter kennen alsook de verschillende begrippen klinker, medeklinker, klankgreep [2] en lettergreep.

 

Waarom?

Wanneer u bezig bent met het spellingsonderwijs, merkt u soms dat de kinderen de klanken en letters door elkaar halen. Zeker wanneer u bezig bent met het aanleren van de  letterdief (maan en manen) of de letterzetter ( bal en  ballen). Bovendien kunnen de verschillende begrippen die gelden voor zowel klanken als letters verwarrend zijn (klinkers en medeklinkers) of de begrippen die verschillen (klankgreep versus lettergreep; open en gesloten klankgreep;open en gesloten lettergreep).

 

Hoe aan te bieden?

  • Allereerst dient u de kinderen bewust te laten worden van verschillende termen: klanken (altijd in het roze) en de letters (in het zwart)

Als u Zien is snappen hebt, dan laat u de kaarten van de verschillende klanken en letters nogmaals zien.

  • Vervolgens schrijft u verschillende woorden op het bord zoals deze uitgesproken worden en geschreven worden. Bijvoorbeeld:

 

maan              maan

been               been

boom              boom

muur              muur

 

 

  • Dan schrijft u een rijtje met meervoud ernaast:

maa+nәn              ma-nen

bee+nәn              be-nen

boo+mәn             bo- men

muu+rәn              mu-ren

 

 Zien de kinderen dat de klanken hetzelfde blijven, maar dat de letters veranderen?

 De aa-klank  schrijf je dus op twee manieren: met twee letters en met één. Dat geldt ook voor de /ee/, /oo/ en /uu/: één klank, maar twee verschillende manieren van schrijven.

  • Vervolgens geeft u ze de lijst met klanken en letters als steun. Zie hiervoor de bijlage.

 

Algemeen

Bij elke spellingsmethode kunt u de bijlage door de kinderen erbij laten gebruiken.

 

 

[1] Zie Zien is snappen, lessen klanken. In: J. Coenen en M. Heijdenrijk, Bazalt/HCO  (2010)

[2] Soms ook klankgroep genoemd