Materialen

BK omslag.jpg - 497.66 KB

De Bovenkamer, een visueel opzoek grammatica  voor niet-Nederlandstaligen én Nederlandstalige leerlingen vanaf 8 tot 14 jaar. In het boek kunnen ze zien hoe je zinnen maakt; hoe je werkwoorden vervoegt en kunnen ze opzoeken wanneer je nu  deze of dit gebruikt.

Daarbij krijgt elke leerling een set strookjes: met zinsdelen en woordkaartjes. Deze zijn gelamineerd. Met de strookjes kan de leerling zinnen maken en later, met vele woordkaartjes, zinsdelen maken en nog weer later leren ontleden.

Verder is er een handleiding voor de leerkracht met ingevoegde cd-rom. In de handleiding is het opzoekboek integraal afgedrukt en staat bij elke bladzijde een toelichting voor de leraar; een niveau-indeling, wat voor wie  te gebruiken en soms wat extra achtergrondinformatie.

Bovenkamer-hl-oms-dr1.jpg - 2.51 MB

Op de cd-rom staan 1. werkbladen om af te drukken; 2. voorbeelden van teksten om te gebruiken bij bepaalde onderdelen; 3. aanwijzingen voor het uitspreken van teksten 4. evaluatie voor de leerling zelf: Wat heeft hij (al) in zijn bovenkamer? en  de set strookjes om zelf af te drukken.

Een recensie over De bovenkamer is verschenen in het maartnummer van JSW: download het artikel hier.

U kunt hier een overzicht van verschillende moedertaalmethodes met verwijzingen naar bladzijden uit De bovenkamer
downloaden:

Het gebruik van De bovenkamer bij Taal in beeld: download hier.
Het gebruik van De bovenkamer bij Taal Actief: download hier.
Het gebruik van De bovenkamer bij Taalverhaal: download hier.
Het gebruik van De bovenkamer bij STAAL: download hier.

Voor het gebruik van De bovenkamer bij Taal op Maat kunt u mij een mailtje sturen, via contact. Dan kan ik het via wetransfer opsturen, want dit is een groot bestand.

Tot slot komt er later nog een digitale versie van de strookjes. Hoe dat precies vorm krijgt is nog even afwachten.

Een voorbeeld van een werkblad:  Het verzamelen van de namen voor bewoners van landen en steden én het bijbehorende bijvoeglijk naamwoord zoals
Italiaans(e) Italiaan, Italiaanse
Frans (e), Fransman, Française
Duits(e), Duitser, Duitse
De werkbladen vormen zo een groeidocument van de verwerving van het Nederlands van de anderstalige en Nederlandstalige leerling.

Een foto uit De bovenkamer, zowel uit het opzoekboek als uit de Handleiding

 
<

BestellenSchrijf reactie (0 Reacties)
Zien is snappen

Wat?

Een voornamelijk visuele handleiding voor taalonderwijs voor leerkrachten van groep een tot en met groep vier met een of meer anderstalige kinderen in de groep, met kleurenfoto's van de lessen in de praktijk en van materialen en met de toelichting voor de leerkracht: uitleg, vormen van aanbieding, oefenvormen, en hulpmiddelen (onder meer stickers, linten, gekleurde vellen). Veel materialen staan op de bijgevoegde cd, opdat u e.e.a. kunt laten zien op het digibord en/of afdrukken. Het boek bevat ook stadia van taalverwerving, waardoor u kunt aflezen of uw leerling een beginner, een halfgevorderde of een gevorderde spreker van het Nederlands is.Schrijf reactie (0 Reacties)

Auteurs: Josée Coenen en Marion Nout, met medewerking van
Marije Heijdenrijk en Rita Noordermeer

woorden in prenten

 

Wat?

Een uitgave in twee delen van tien bewerkte bekende prentenboeken, met per prentenboek vijf woordenschatlessen, waarmee anderstalige leerlingen hun Nederlandse woordenschat uitbreiden met gemiddeld 75-tot 80 woorden (Handleiding voor de leerkracht met een ingeplakte cd met alle teksten en evaluatieformulieren erop).

De woordenschatlessen bevatten:

  • concrete aanwijzingen voor het aanleren van de woorden;
  • concrete aanwijzingen voor het oefenen van de woorden, ook met coöperatieve werkvormen;
  • creatieve verwerkingsvormen voor onder meer handenarbeid- en tekenlessen.

In totaal kunt u zo de leerlingen 800 woorden in tien weken aanleren, op een plezierige en natuurlijke wijze.Schrijf reactie (4 Reacties)
Van horen en zeggen

Van horen en zeggen is een methode Nederlands voor anderstalige leerlingen in het basisonderwijs, gericht op mondelinge taalvaardigheid.

In thema’s zoals school, in de klas, schoolplein, naar huis, schooldokter, en schoolonderwerpen zoals gymnastiek en zwemmen, rekenen, handenarbeid leren de anderstalige leerlingen het Nederlands. Dat gebeurt:

  • met liedjes als introductie op het thema;
  • via uit het leven gegrepen dialogen, met kleurenfoto’s en op cd;
  • via klanklessen, voor een juiste Nederlandse uitspraak en als opmaat voor het leren lezen;
  • via de thema’s om de bijbehorende woorden (inhoudswoorden) te leren;
  • via de dialogen en speciale oefeningen om de Nederlandse functiewoorden, allerlei grammaticale constructies en allerlei vervoegingen en verbuigingen te leren;
  • via speciale oefeningen als voorbereiding voor het leren lezen en schrijven in het Nederlands; via specifieke oefeningen om de benodigde woordenschat voor het leren lezen in groep drie (verhaalwoorden zoals prinses, reus, kasteel; of geluiden zoals krak, boem, au) te leren.
  • En nog veel meer…Schrijf reactie (2 Reacties)
Uitgesproken Nederlands

Wat?

Uitgesproken Nederlands behandelt de uitspraak van het Nederlands: de klanken, de klankregels, het woordaccent, het zinsdeelaccent en de zinsintonatie. Ook zijn er specifieke lessen over de uitspraak van het alfabet, van getallen, van veel Nederlandse steden, van Nederlandse letterwoorden. Doordat Uitgesproken Nederlands specifiek de uitspraak behandelt, kan deze cursus naast andere leermethodes van het Nederlands gebruikt worden. De oefenwoorden en de oefenteksten zijn met het oog hierop gekozen.Schrijf reactie (0 Reacties)

Subcategorieën