Uitgesproken Nederlands

Uitgesproken Nederlands

Wat?

Uitgesproken Nederlands behandelt de uitspraak van het Nederlands: de klanken, de klankregels, het woordaccent, het zinsdeelaccent en de zinsintonatie. Ook zijn er specifieke lessen over de uitspraak van het alfabet, van getallen, van veel Nederlandse steden, van Nederlandse letterwoorden. Doordat Uitgesproken Nederlands specifiek de uitspraak behandelt, kan deze cursus naast andere leermethodes van het Nederlands gebruikt worden. De oefenwoorden en de oefenteksten zijn met het oog hierop gekozen.

Voor wie?

Voor beginnende leerders, zowel analfabeet als alfabeet, want

  • alle klanken komen afzonderlijk aan bod;
  • er wordt ingegaan op specifieke moeilijkheden van sprekers van het Rif-berder, Chinees, Marokkaans-Arabisch, Spaans, Portugees, Vietnamees en Turks.

Voor gevorderde en vergevorderde leerders, vanwege de aandacht voor

  • lettergreepopbouw in het Nederlands; verschijnselen als invoeging, deletie, assimilatie en verscherping;
  • woordklemtoon en intonatiepatronen in zinsdelen en zinnen;
  • het verschil tussen spreektaal en schrijftaal bij het hardop lezen van teksten.

Uitgesproken Nederlands is bedoeld voor:

  • niet-Nederlandstalige volwassenen die cursussen Nederlands volgen aan de universiteit (in Nederland en in het buitenland), in het dag-en avondonderwijs, aan de volksuniversiteit of in de basiseducatie (inburgeringscursussen).
  • anderstalige jongeren die Nederlands leren in het reguliere onderwijs (zoals VMBO, MBO, VWO of HBO).

In de pers

"Er is geen ander boek waar de essentie van de Nederlandse uitspraak zo goed geordend en inzichtelijk bij elkaar te vinden is." (Kees de Bot in Levende Talen 1991)

Inhoudsopgave

Inleiding

(doel, doelgroep, achtergronden, organisatie en werkwijze)

KLANKEN

lessen klanken thema

les 1
les 2
les 3

ee
ie
aa
Weer
hetweer-lente
het weer-zomer
het weer-herfst

les 4
les 5
les 6
les 7

uu
oo
oe
eu
Verkeer
files
ongeluk
milieuplan
verkeer en milieu

les 8
les 9
les 10

a
e
i
Staatsinrichting
Kabinetscrisis
Status-Aparte
Verkiezingen

les 11
les 12
les 13

a
u
o
Economie
Belastingen
Beursberichten
Europa

les 14
les 15
les 16

au
ei
ui
Feestdagen
Sinterklaas
Vier en vijf mei
Koninginnedag

les 17
les 18
les 19
les 20

p t k
b d
f s g-
v z g+
Literatuur/onderwijs
Kinderboeken
Literatuur
Scholing
Analfabetisme

les 21
les 22
les 23
les 24

j w h
l r
m n ng
semi-tweeklanken
Aardrijkskunde / geschiedenis
Bevolking
Rivierengebied
Vreemdelingen
en leenfonemen


KLANKREGELS

les 25
les 26
les 27
les 28
les 29
les 30
Lettergreepopbouw (1)
Lettergreepopbouw (2)
Assimilatie
Klankinsertie
Klankdeletie
Verscherping


PROSODIE

les 33
les 34
les 35
les 36
les 37
les 38
les 39
les 40
les 41
les 42
les 43
les 44
les 45
Accent- ongeleed woord (2)
Accent- ongeleed woord (3)
Accent- samenstelling
Accent-afleiding
Wisselend woordaccent
Zinsintonatie (1)
Zinsintonatie (2)
Zinsintonatie (3)
Zinsintonatie (4)
Taalvariaties
Afkortingen
Getallen
Plaatsnamen


Bestellen

De oorspronkelijke uitgave is door de uitgever vernietigd. U kunt kopieën (in ringband en cd's) van Uitgesproken Nederlands bestellen via onderstaand formulier: