nieuwe Smartfolder

Taalsmart

Knelpunten voor anderstalige kinderen

In deze brochure staan alle knelpunten op school voor anderstalige kinderen in een handige stroomdiagram opgesomd. U kunt met collega's nagaan waar en waardoor de achterstand van een anderstalige leerling is begonnen.
Bovendien kunt u ook de oplossingen zien: op korte termijn én op langere termijn. Verder staan er oplossingen voor de inhoud van het speciale lessen Nederlands; voor de schoolorganisatie en voor een scholingstraject.

Geschikt voor leerkrachten, schoolteams, directeuren, begeleiders en andere betrokkenen.

 

Downloaden

U kunt de Smart-folder De schoolloopbaan van anderstalige kinderen hier downloaden.