Studiedag 10 februari 2024

“Anderstaligen leren lezen in het Nederlands”

Nieuwkomers en zogenoemde onderinstromers leren op een andere manier lezen in het Nederlands dan hun Nederlandstalige leeftijdsgenoten. Toch zijn leerkrachten vaak aangewezen op de reguliere methoden voor technisch lezen. Op deze studiedag[1] leer je wat specifiek nodig is om anderstaligen het lezen in het Nederlands te leren. Je oefent met het aanpassen van de werk- en leesboekjes bij Veilig leren lezen, Lijn 3 of Actief lezen, zodat je deze materialen in de toekomst zinvol kunt inzetten in jouw leesonderwijs. 

Tijdens de dag komt aan de orde:

  • Het klankonderwijs (voorwaardelijk voor het leren lezen): van klank tot letter. Dit kan voor leerkrachten die Zien is snappen gelezen hebben een feest van herkenning zijn en ook weer het ophalen van deze belangrijke inhoud.
  • De stappen in de didactiek. Voor leerkrachten die eerder een training Zien is snappen of De Bovenkamer hebben gehad, kan het een spiegel zijn om na te denken of je de stappen nog steeds goed inzet.
  • De 10 moeilijkheden die anderstalige leerlingen hebben bij het leren lezen om meertalige leerlingen te worden.
  • Je oefent met je eigen meegebrachte lees- en werkboekje van de door jou gebruikte leesmethode.

Doelgroep: leerkrachten en ondersteuners die anderstalige leerlingen leren lezen in het Nederlands.

Opbrengsten:

  • je kunt moeilijkheden van nieuwkomers die starten met het leren lezen in het Nederlands herkennen en daardoor voorkomen;
  • je kunt de lees- en werkboekjes van Veilig leren lezen, Actief leren lezen of Lijn 3 zinvol inzetten bij het leesonderwijs aan nieuwkomers en onderinstromers.

Trainers: Marloes Alblas, Josée Coenen en Marije Heijdenrijk

Plaats: ARISTO ZALEN LUNETTEN in Utrecht (direct naast het station Utrecht Lunetten).

Tijd: 10.00-15.00 uur

Kosten: 225,00 euro, inclusief lunch

Overmaken op rekening NL 80 INGB 0103 9735 59 t.n.v. mevr. M. F. Heijdenrijk onder vermelding van “Studiedag Leren Lezen”. 

Na ontvangst van het inschrijfgeld ontvangt u een bewijs van deelname.

Dank voor uw inschrijving en tot 10 februari!

Marloes Alblas, Josée Coenen en Marije Heijdenrijk

[1] Op de Lowanconferenties van 2022 en 2023 hebben Marloes Alblas en Josée Coenen workshops van één uur gegeven rond dit onderwerp. Op deze studiedag gaan we dieper op de inhoud in.

Aanmelden

Meld u aan voor de studiedag “Anderstaligen leren lezen in het Nederlands en vul onderstaand formulier in.

    A.u.b. alle vakjes invullen

    Bij speciaal dieet graag hier uw voorkeur invullen: