In de BlauwBloed-uitzending van 1 april 2018 neemt René Appel het Nederlands van Maxima onder de loep, uit de uitzending van 16 maart, 2018.

Klik hier voor de tekst van Maxima Blauw Bloed 16 maart 2018

Ook René Appel constateert het verschil in het Nederlands van nu ten opzichte van het Nederlands van Maxima toen ze één jaar in Nederland was. Toen was ze weliswaar kort in Nederland maar sprak al behoorlijk. Kortom: een snelle leerder. Als we echter het scoreformulier van Zien is snappen nu zouden invullen dan scoort Maxima op de meeste onderwerpen als een beginner, met een paar uitschieters. Dus een beginner plus…

Klik hier voor de analyse tekst Maxima Blauw bloed 16 maart 2018

Als we haar Nederlandse taalvaardigheid afzetten tegenover haar verblijfsduur in Nederland én haar contacten met moedertaalsprekers van het Nederlands zoals haar man, haar schoonfamilie en haar kinderen, dan moeten we helaas constateren dat ze nu een langzame leerder is. Zie verder Zien is snappen voor het evalueren van het Nederlands taalgebruik van Nt2-leerders.

Eerder:

Het Nederlands van Maxima is een mooi voorbeeld voor docenten Nederlands aan anderstaligen. Spreekt ze nu wel redelijk Nederlands of niet? Te oordelen naar de uitspraken tijdens het interview voorafgaande aan de inhuldiging, kunnen we constateren dat ze nog veel moet leren. Ze zei onder meer:”Ik word niet hergeboren.” Een heel mooie verspreking. ‘Her’betekent inderdaad herhaling, maar dan steeds opnieuw. Denk aan hergebruiken, maar ze bedoelde slechts één keer. Ze had moeten zeggen: “Ik word niet opnieuw geboren.”

Veel fouten die Maxima maakt betreffen het gebruik van de verschillende vormen van –er– (denk aan spook-er, sprookjes-er, spring-er, plaats-er) en de verwijzingen met -het-: “Ik heb geen woorden voor hoe fantastisch jullie hebben gedaan.” (uitspraak tijdens eeen werkbezoek in 2012). Kortom: ze heeft nog veel les nodig. Al deze lessen staan in Zien is snappen en zou ze kunnen opzoeken in De Bovenkamer !