Materialen

Pijlen deze en die en dit en dat

Pijlen deze en die en dit en dat Hoe vaak horen we anderstaligen niet zeggen die meisje of die bord? Het verschil tussen deze en dit enerzijds en die of dat anderzijds heeft te [...]

Klank & Letter

Klank & Letter Klank- en letterkaarten als ondersteuning bij klanklessen, leren lezen en spellinglessen Auteur: Josée Coenen Klank & Letter bestaat uit 145 kaarten met klanken (in roze) en letters (zwart). De kaarten bieden [...]

De Bovenkamer

De Bovenkamer De Bovenkamer is een visueel opzoekgrammatica voor niet-Nederlandstaligen én Nederlandstalige leerlingen vanaf 8 tot 14 jaar. In het boek kunnen ze zien hoe je zinnen maakt; hoe je werkwoorden vervoegt en kunnen [...]

Zien is snappen

Wat? Een voornamelijk visuele handleiding voor taalonderwijs voor leerkrachten van groep een tot en met groep vier en hoger, met een of meer anderstalige kinderen in de groep, met kleurenfoto's van de [...]

Woorden in prenten

Wat? De eerdere uitgave  deel 1 en deel 2  met in totaal tien prentenboeken is vervangen door één nieuwe uitgave met vijf  bewerkte teksten van  vijf bekende prentenboeken, met per prentenboek vijf uitgewerkte  woordenschatlessen. [...]

Nieuwe Smartfolder

Knelpunten voor anderstalige kinderen In deze brochure staan alle knelpunten op school voor anderstalige kinderen in een handige stroomdiagram opgesomd. U kunt met collega's nagaan waar en waardoor de achterstand van een anderstalige leerling is [...]

Van horen en zeggen

Van horen en zeggen is een methode Nederlands voor anderstalige leerlingen in het basisonderwijs of primair onderwijs, gericht op mondelinge taalvaardigheid.In thema’s zoals school, in de klas, schoolplein, naar huis, schooldokter, en schoolonderwerpen zoals gymnastiek [...]

Uitgesproken Nederlands

Uitgesproken Nederlands behandelt de uitspraak van het Nederlands: de klanken, de klankregels, het woordaccent, het zinsdeelaccent en de zinsintonatie. Ook zijn er specifieke lessen over de uitspraak van het alfabet, van getallen, van veel [...]