Pijlen deze en die en dit en dat

Hoe vaak horen we anderstaligen niet zeggen die meisje of die bord?

Het verschil tussen deze en dit enerzijds en die of dat anderzijds heeft te maken met de afstand van de spreker tot het voorwerp, dier of persoon. De laatste(n) blijven dezelfde; alleen de spreker staat dichtbij of verderaf.

Voor het aanleren van de aanwijzende voornaamwoorden: zie Zien is snappen, blz. 64 en verder.

Hoe te oefenen met de pijlen?

Hebt u voorwerpen met het lidwoord het (spreek uit ‘t) gestickerd in de klas? Kennen de leerlingen de zelfstandige naamwoorden voor de voorwerpen in het Nederlands?. 

Individueel

Geef hem dan de lange pijl. Nu moet de leerling meer afstand houden. En dan benoemt hij alle de-voorwerpen  met die  en alle het-voorwerpen, de pijl wordt omgedraaid, met dat.

In tweetallen

Geef  een leerling de deze-dit pijl en de andere leerling de die-dat pijl.

Laat ze allerlei  de- voorwerpen gezamenlijk benoemen met de pijlen.

Bij alle thematafels kunt u de leerlingen de pijlen gebruiken om de aanwijzend voornaamwoorden te oefenen.

Bestelformulier

Pijlen polypropyleen 25 x 70 cm en 25 x 38 cm.