Lestip  Spelling De letterdief  (groep 4 t/m 8 en neveninstromers)

Dit is een  spellingles met een toepassing van De Bovenkamer.

 Wat?

In de groepen in de onderbouw hebben de anderstalige kinderen al alle klanken van het Nederlands geleerd. In groep drie hebben kinderen de relatie tussen de klanken en de letters geleerd. Zie Zien is snappen , blz.144-149 en De bovenkamer, blz. 93 en de handleiding van De bovenkamer, blz. 104-105.

Bij de spellinglessen in de midden- en bovenbouw moeten kinderen de relatie tussen klank en letter kennen alsook de verschillende begrippen klinker, medeklinker, klankgreep (ook wel klankgroep genoemd) en lettergreep.

Waarom?

Wanneer u bezig bent met het spellingonderwijs, merkt u soms dat de kinderen de klanken en letters door elkaar halen. Zeker wanneer u bezig bent met het aanleren van de  letterdief (maan en manen) of de letterzetter (bal en  ballen). Bovendien kunnen de verschillende begrippen die gelden voor zowel klanken als letters verwarrend zijn (klinkers en medeklinkers) of de begrippen die verschillen (klankgreep versus lettergreep; open en gesloten klankgreep; open en gesloten lettergreep).

Hoe aan te bieden?

  • Allereerst dient u de kinderen bewust te laten worden van verschillende termen: klanken (altijd in het roze) en de letters (in het zwart). Als u Zien is snappen hebt, dan laat u de kaarten van de verschillende klanken en letters nogmaals zien.
  • Vervolgens schrijft u verschillende woorden op het bord zoals deze uitgesproken worden en geschreven worden. Bijvoorbeeld:

maan              maan

been                been

boom              boom

muur              muur

  • Dan schrijft u een rijtje met meervoud ernaast:

maa+nәn             ma-nen

bee+nәn              be-nen

boo+mәn            bo-men

muu+rәn            mu-ren

 

  • Zien de kinderen dat de klanken hetzelfde blijven, maar dat de letters veranderen? De aa-klank  schrijf je dus op twee manieren: met twee letters en met één. Dat geldt ook voor de /ee/, /oo/ en /uu/: één klank, maar twee verschillende manieren van schrijven.
  • Vervolgens geeft u ze de lijst met klanken en letters als steun. Zie hiervoor blz. 93 uit De bovenkamer.

 Algemeen

Bij elke spellingmethode kunt u blz. 93 van De bovenkamer door de kinderen erbij laten gebruiken