28 september en 12 oktober 2024 in Utrecht

Tweedaagse nascholing “Zien is snappen”

Het boek Zien is snappen is een vooral visuele handleiding voor taalonderwijs Nederlands, bedoeld voor leerkrachten in het primair onderwijs met één of meer anderstalig(e) kind(eren) in de groep.

De cursus die bij het boek Zien is snappen hoort, richt zich op drie vragen:

 • Wat moeten deze kinderen naast een rijke woordenschat van het Nederlands leren?
 • Waarom is dat nodig?
 • Hoe kunt u dat met gebruik van eenvoudige visuele middelen aanbieden en laten oefenen?

Taalonderwijs aan kinderen met Nederlands als tweede taal (Nt2) richt niet alleen op het uitbreiden van de woordenschat. De leerkrachten van Nt2-leerlingen merken immers dat dat niet genoeg is om mee te kunnen doen met het reguliere onderwijs. Er is meer nodig!

U leert in deze cursus hoe u de Nederlandse taalverschijnselen kunt aanbieden en hoe u deze verder kunt oefenen met allerlei werkvormen vanuit het Coöperatief leren (Doen is weten).

Doelgroep: leerkrachten en ondersteuners die anderstalige leerlingen in het basisonderwijs onderwijzen (ook voor SBO, RT, IB, schoolleiders).

In de cursus Zien is snappen leert u:

 • hoe u met gebaren de lidwoorden een, de en het kunt onderwijzen;
 • hoe u de-deze-die en het-dit-dat kunt aanleren en oefenen;
 • hoe u de kinderen al snel zinnen kunt laten maken als ze zelfstandige naamwoorden en werkwoorden kennen.

Verder aan bod komen:

 • de basis van dit onderwijs: de Nt2-didactiek;
 • hoe u het maken van samenstellingen onderwijst;
 • hoe u bijvoeglijke naamwoorden onderwijst en oefent;
 • hoe u klanken en letters kunt onderwijzen;
 • hoe u verwijswoorden in teksten duidelijker kunt maken. Verwijswoorden zoals hijzij , zij, meervoud), zijn en haar of de verschillen van het bijwoord er: Ik heb er drie, Ik kom erbij, Ik ben er kunt onderwijzen.

In de cursus zult u zelf gaan leren door te zien en te doen en maakt u steeds de koppeling met uw eigen lespraktijk. Zo kunt u de volgende dag al beginnen met het verrijken van uw taalonderwijs aan anderstalige kinderen. Na deelname aan beide dagen ontvangt u een certificaat.

Trainers: Josée Coenen en Marije Heijdenrijk

Datum: 28 september en 12 oktober 2024 in Utrecht

10.00 – 16.00 uur

Locatie: Aristo Lunetten, naast station Utrecht-Lunetten. Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht

Kosten: € 750,- incl. lunch

Overmaken op rekening NL 80 INGB 0103 9735 59 t.n.v. mevr. M. F. Heijdenrijk onder vermelding van “ZIS najaar 2024”. Na ontvangst van het inschrijfgeld ontvangt u een bewijs van deelname. 

N.B. Het boek Zien is snappen is niet inbegrepen bij deze cursus.

Deze kunt u aanschaffen via Bazalt Groep.

Dank voor uw inschrijving en tot 28 september!

Josée Coenen en Marije Heijdenrijk

Aanmelden

Meld u aan voor de nascholing “Zien is snappen” en vul onderstaand formulier in.

A.u.b. alle vakjes invullen!

  Bij speciaal dieet graag hier uw voorkeur invullen: