Wat?

Een voornamelijk visuele handleiding voor taalonderwijs voor leerkrachten van groep een tot en met groep vier en hoger, met een of meer anderstalige kinderen in de groep, met kleurenfoto’s van de lessen in de praktijk en van materialen en met de toelichting voor de leerkracht: uitleg, vormen van aanbieding, oefenvormen, en hulpmiddelen (onder meer stickers, linten, gekleurde vellen). Veel materialen uit het boek zijn via downloads van de webshop van Bazalt te verkrijgen.  Zo kunt u e.e.a.  laten zien op het digibord en/of afdrukken. Het boek bevat ook stadia van taalverwerving, waardoor u kunt aflezen of uw leerling een beginner, een halfgevorderde of een gevorderde spreker van het Nederlands is. Gebruik hiervoor het scoreformulier, zie hieronder.

Waarom?

Anderstalige leerlingen ontvangen in de reguliere school nauwelijks Nt2-onderwijs. Vanaf groep een wordt van de kinderen verwacht dat ze al Nederlands beheersen. Dat geldt zeker ook voor groep vier en hoger. De klassenleerkracht denkt dat de taalmethode ~ bedoeld voor Nederlandstalige leerlingen ~ ook geschikt is voor anderstalige kinderen. De nieuwere taalmethoden, zoals TaalverhaalTaal in beeld  en Taal op Maat bieden weliswaar een Nt2-lijn aan, maar de nadruk hiervan ligt op woordenschat, en dan vooral inhoudswoorden. Het grote obstakel is dat de meeste oefeningen dan wel de aangeboden leerstof een kennis van het Nederlands vooronderstellen die anderstalige kinderen niet hebben. Bovendien komen veel verschijnselen pas laat aan bod, terwijl de leerlingen deze al veel eerder kunnen leren.

De werkwijze bieden we ook in een tweedaagse cursus aan, zie Onderwijs

Doel

Door het visuele aspect worden veel meer dingen duidelijk en doordat de anderstalige leerlingen dit reeds vanaf groep een structureel aangeboden zouden kunnen krijgen, leren ze meer en preciezer Nederlands.

Inhoud

Een greep uit de inhoud:

 • lidwoorden de, het en een
 • verschillende bijwoorden er
 • ‘joker’woorden (=verwijzende functiewoorden)
 • meervoud zelfstandige naamwoorden
 • verkleinwoorden
 • woordenschat in leesboekjes
 • werkwoorden
 • gaan moet gaan…
 • scheidbare werkwoorden (‘knip’werkwoorden)
 • klanken en letters

Doelgroep

 • leerkrachten in het primair onderwijs, zowel de reguliere basisscholen als het speciaal onderwijs; vanaf groep een tot en met groep acht.
 • eventueel docenten in de lagere vormen van het voortgezet onderwijs.
 • studenten op de pabo’s.
 • docenten op de pabo’s.

Hoe te gebruiken?

Te gebruiken naast elke andere moedertaalmethode en zaakvakmethode.

Stand van zaken

Zien is snappen is een uitgave van Bazalt en HCO
Zie voor de laatste berichten: Nieuws

Extra materialen

U kunt hier het scoreformulier downloaden

U kunt hier de zinsdelen in zwart-wit downloaden: wie? wat? doen? doet? gebeurt er? waar? wanneer? waarheen? waar en waarheen? hoe? hoeveel?

Bestellen

Via onderstaand formulier kunt u exemplaren van Zien is snappen bestellen.

Het boek bestaat uit  192 pagina’s met  aparte downloads.

Kies bij Aantal het aantal boeken in dat uw wilt bestellen.