Mededelingen

– Naar aanleiding van onze workshops op het afgelopen Lowan congres – zie hieronder- organiseren  Marloes Alblas, Marije Heijdenrijk en ik een studiedag. Datum: 17 september a.s. in Utrecht. In de workshop gaan we uitgebreider in op  het leren lezen van het Nederlands aan anderstaligen in groep 3. De workshop is bedoeld voor leerkrachten uit groep 3 , zowel  uit het regulier onderwijs als  uit het nieuwkomersonderwijs. U kunt u  inschrijven via deze website. Let op: er is beperkt plaats.

– Marloes Alblas en ik hebben in opdracht van Lowan  een stuk van Veilig leren lezen, Lijn 3 en Actief leren lezen  (=ALL) bewerkt voor anderstalige leerlingen. D.w.z.  we hebben  van drie werkboekjes de didactiek geanalyseerd en aangegeven wat je wel kunt doen. Bij een drietal leesboekjes (bij ALL 1)  hebben we de leesmoeilijkheden beschreven en ook aangegeven hoe je deze kunt onderwijzen. Afgelopen Lowan-Congres  gaven we hier  workshops over. De uitgaves zijn beschikbaar via de lowanwebsite.:  https://www.lowan.nl/po/vakgebieden/technisch-lezen/

-Gelukkig zijn er weer  nieuwe cursussen Zien is snappen gepland in het najaar, zowel in Rotterdam als in Zwolle. Inschrijvingen via www.bazalt.nl.

-Vaak is er sprake van zogenaamde klankborden in aanvankelijk leesmethodes en spellingmethodes. Dat zijn meestal geen klankborden maar letterborden. Ik maak kaarten voor  een echt klank- en letterbord ter ondersteuning van het leren lezen én van het spellen.  En ook ter ondersteuning van het klankonderwijs.  Het pakket heet KLINKKLAAR!  en wordt uitgegeven door Bazalt en zal in de loop van de herfst verschijnen. Op de studiedag van 17 september  en in verscheidene nascholingscursussen demonstreer ik een en ander.

De bovenkamer en Zien is snappen hebben een nieuwe druk. De cd’s zijn vervangen door downloads via de website van Bazalt.

– Een herziene versie van Woorden in prenten is ook verschenen.  Deze bevat minder bewerkte teksten van prentenboeken dan de eerste druk:  vijf  in plaats van tien. Ook de nieuwste vertaling van Welterusten, Kleine Beer  nemen we nu als uitgangspunt. Veel materialen die nodig zijn voor de lessen, zijn via downloads van de webshop van Bazalt verkrijgbaar zijn.

– In het najaar van  2021   heb ik  een webinar rond het klankonderwijs aan Nt2-leerlingen verzorgd.  Wellicht volgt snel weer een nieuwe webinar. Voor diegenen die zich wat meer willen verdiepen in het klankonderwijs.

– De Nederlandse uitspraak is voor veel Nt2-leerders nog steeds een struikelblok. Nieuwsbrief drie gaat over de uitspraak van eigennamen. Klik hier: Nieuwsbrief drie.

–  De  nieuwsbrief  van november 2020 ging over het het-woordenschrift…  Nieuwsgierig?  Geef u op voor de volgende Nieuwsbrief – en klik voor het het-woordenschrift hier:  schrift.

– Voor bestellingen: zie het bestelformulier onderaan bij de verschillende Materialen. De cd’s bij uitgaven van Bazalt zijn nu als downloads via de webshop verkrijgbaar.

– Bij E-wise is een online cursus over  Nt2-onderwijs te  volgen. De naam van de cursus is www.e-wise.nl/course 1598/nieuwkomers-in-de-klas. Ook geschikt als je wat meer in het algemeen over dit onderwijs wilt weten.

– De folder Invoering structureel Nt2-onderwijs is verschenen. Klik hier : structureel Nt2 is verschenen. Het is een afvinklijst voor leerkrachten, directies en ib-ers. Hiermee kunt u e. e. a. gericht invoeren op school. Ideaal voor een bouwoverleg en/of  teamvergadering. Meer exemplaren te bestellen (gratis) bij  www.bazalt.nl.

-Wilt u een speciaal onderwerp in een webinar, training, scholing of lezing? Neemt u dan contact met mij op.

– Er komen vragen van leerkrachten die graag materiaal willen uitwisselen van de prentenboeken uit Woorden in prenten. Dit kan ik niet op me nemen, maar als iemand de coördinatie op zich wil nemen, kan men via deze website zich aanmelden.

– Anneloes Pilon van de Poolster in Lelystad wil graag in contact komen met mensen die ook met het Nt2-jaarprogramma werken. Neem met haar contact op via de school 0320-250514.

Agenda  2022

– Op 17 september  een Studiedag Anderstaligen leren lezen in het Nederlands. Plaats: Utrecht. Tijd: 10.00-15.00 u. Inschrijven via de aparte aankondiging op deze website.

–  Op 8 oktober en 31 oktober nascholing Zien is snappen  in Zwolle- open inschrijving. Trainer Josée Coenen  inschrijven via www.bazalt.nl

–  Op 12 oktober en 11 november nascholing Zien is snappen in Rotterdam- open inschrijving. . Trainers: Marije Heijdenrijk en/of Josée Coenen.

 De viertal workshops voor interne begeleiders  Over het Nt2-onderwijs tijdens de ib-weken vonden plaats in  december 2021. Alleen die van Rotterdam ging door corona niet door. Wellicht volgt dit jaar nog een bijeenkomst.