– Voor bestellingen: zie het bestelformulier onderaan bij de verschillende Materialen.

– Een hulplijst voor leerkrachten, directies en ib-ers voor het invoeren van Woorden in prenten, Zien is snappen en De bovenkamer is in de maak. Hiermee kunt u e. e. a. gericht invoeren op school. Ideaal voor een bouwoverleg en/of  teamvergadering. Hoe ver zijn we? Wat doen we? Wordt vervolgd.

– Verwijzingen naar en activiteiten met Zien is snappen en De bovenkamer komen zowel bij Wereld vol woorden- Logo 3000 en bij de hernieuwde versie van Mondeling Nederlands nieuw. Wordt ook vervolgd.

– Zie bij agenda voor data van cursussen Woorden in prenten, Zien is snappen en De bovenkamer en Foutenanalyse. Let op: de agenda verandert wel steeds.

– U ziet dat de mogelijkheid om reacties te plaatsen, is verdwenen. Mocht u opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u die mij sturen via contact:  coenenja@gmail.com.

– Bij de Lowanwebsite voor p.o. en v.o. ziet u een samenvatting van de gegeven workshops tijdens de lowandagen in april j.l: www.lowan.nl

Agenda 2019-2020

11 september – Een cursus Zien is snappen in Zaandam  op 11 september en 16 oktober. Opgeven bij avandeventer@bazalt.nl

2 oktober – een bijeenkomst gewijd aan het bepalen  van de taalbeheersing van een nt2-leerling met behulp van  foutenanalyse;in Puth, Limburg. Opgeven via l.toussaint@bspetruscanisius-puth.nl

9 oktober – Een cursus Zien is snappen in Ridderkerk op 9 en 30 oktober. Opgeven via mheijdenrijk@bazalt.nl

10 oktober – Een cursus De bovenkamer vindt plaats in Amsterdam, Innoord op 10 oktober en 7 november 2019. Opgeven via de Bazaltwebsite: www.bazalt.nl of via Innoord: t.dejong@innoord.nl

14 oktober – Een cursus Zien is snappen in Deventer op 14 oktober en 11 november. Opgeven via bazalt-website: www.bazalt.nl.

1 november – Een cursus Zien is snappen in Amsterdam op 1 november en 15 november. Opgeven bij avandeventer@bazalt.nl

8 november – Een cursus Woorden in prenten vindt in het najaar plaats in Rotterdam op 8 november en 29  november 2019. Opgeven via Bazalt-website.

13 november – Een cursus De bovenkamer, ook in Zaandam is  13 november en 27 november 2019. avandeventer@bazalt.nl

20 november – Een cursus De bovenkamer voor Lowan-Noord-Holland in Amstelveen op 20 november en 15 januari 2020. Idem op 4 maart en 25 maart . Opgeven bij de coördinator van Lowan Noord-holland.

21 januari 2020 Een cursus Zien is snappen in Leeuwarden op 15 januari en 24 februari.