Mededelingen

–  Op 8 februari, 15 februari en 8 maart verzorg ik  een drietal webinars rond het klankonderwijs aan Nt2-leerlingen. Inschrijven via de LOWAN-site. Maximaal 20 deelnemers.
– Wie met een Nt2-blik naar de tv-serie Klassen kijkt,  ziet meteen wat er zoal mis is aan het onderwijs; welke Nt2- lessen er nodig zijn voor de Nt2- kinderen uit groep acht. En dan niet in groep acht, maar veel eerder, bijvoorbeeld vanaf groep drie. Zo zagen we een jongen uit groep acht spreken over /d∂-VEN-t∂r/. Hij bedoelde Deventer. Daarom gaat de nieuwe nieuwsbrief over eigennamen. Klik hier: Nieuwsbrief drie. Dit type les had natuurlijk veel eerder aan bod moeten komen.  Ik hoop dat men dan meteen inziet dat ook dit type les gegeven moet worden. Dan kan iedereen meteen zijn onderwijs aan de Nt2-leerlingen verbeteren en zijn de Nt2-kinderen veel beter voorbereid op de overgang naar het v.o.. Zoals in een artikel in de Volkskrant van 12 januari wordt gesteld: het is niet de segregatie maar een kwestie van GOED ONDERWIJS dat doorslaggevend is!

–  De  nieuwsbrief  van november ging over het het-woordenschrift…  Nieuwsgierig?  Geef u op voor de volgende Nieuwsbrief – en klik voor het het-woordenschrift hier:  schrift. De volgende nieuwsbrief gaat over eigennamen.

– Voor bestellingen: zie het bestelformulier onderaan bij de verschillende Materialen. Idem voor links naar de inhoud van de cd’s.

– Bij E-wise is een online cursus over  Nt2-onderwijs te bekijken: www.e-wise.nl/course 1598/nieuwkomers-in-de-klas. Ook geschikt als je wat meer in het algemeen over dit onderwijs wilt weten.

– De folder Invoering structureel Nt2-onderwijs is verschenen. Klik hier : structureel Nt2 is verschenen. Het is een afvinklijst voor leerkrachten, directies en ib-ers. Hiermee kunt u e. e. a. gericht invoeren op school. Ideaal voor een bouwoverleg en/of  teamvergadering. Meer exemplaren te bestellen (gratis) bij  www.bazalt.nl.

– Zie bij agenda voor data van cursussen Woorden in prentenZien is snappen en De bovenkamer en Foutenanalyse.  Ook een heel nascholingsprogramma voor Zuid-Limburg, waar u u ook voor een klein onderdeel kunt opgeven.  Let op: de agenda verandert wel steeds

– Wilt u een speciaal onderwerp in een webinar, training, scholing of lezing? Neemt u dan contact met mij op.

– De viertal workshops voor interne begeleiders tijdens de ib-weken zijn verplaatst naar het najaar van 2021.  Zie ook www.ib.week.nl/sprekers.

Agenda  voorjaar 2021

Vanwege  de coronapandemie zijn alle fysieke bijeenkomsten tot nader orde afgelast.

Nieuwe data volgen zo spoedig als mogelijk is.

Wel verzorg ik enige webinars.  De eerstvolgende (van in totaal drie) gaat over het klankonderwijs: op 8 en 15 februari en 8 maart. Inschrijven via de Lowan-site.