Mededelingen

  • Naar aanleiding van onze workshops op het afgelopen Lowan congres – zie hieronder – organiseren  Marloes Alblas, Marije Heijdenrijk en ik studiedagen Anderstaligen leren lezen. Een nieuwe studiedag is op  11 maart 2023 in Aristozalen Lunetten, Utrecht. Op de studiedag gaan we uitgebreider in op het onderwijzen van het leren lezen van het Nederlands aan anderstaligen in groep 3. De studiedag is bedoeld voor leerkrachten uit groep 3, zowel uit het regulier onderwijs als uit het nieuwkomersonderwijs. U kunt u inschrijven via deze website. Let op: er is beperkt plaats.
  • Marloes Alblas en ik hebben in opdracht van Lowan  een stuk van Veilig leren lezen, Lijn 3 en Actief leren lezen  (=ALL) bewerkt voor anderstalige leerlingen. D.w.z. we hebben  van drie werkboekjes de didactiek geanalyseerd en aangegeven wat je wel kunt doen. Bij een drietal leesboekjes (bij ALL 1)  hebben we de leesmoeilijkheden beschreven en ook aangegeven hoe je deze kunt onderwijzen. Afgelopen Lowan-Congres  gaven we hier  workshops van één uur over. De uitgaven zijn beschikbaar via de lowanwebsite, primair onderwijs, vakgebieden, technisch lezen.
  • Vaak is er sprake van zogenaamde klankborden in aanvankelijk leesmethodes en spellingmethodes. Dat zijn meestal geen klankborden maar letterborden. Ik maak kaarten voor  een echt klank- en letterbord ter ondersteuning van het leren lezen én van het spellen.  En ook ter ondersteuning van het klankonderwijs.  Het pakket heet Klank & Letter en zal januari 2023 bij Bazalt verschijnen.
  • De  nieuwsbrief  van november 2020 ging over het het-woordenschrift…  Nieuwsgierig?  Geef u op voor de volgende Nieuwsbrief – en klik voor het woordenschrift hier: schrift.
  • Voor bestellingen: zie het bestelformulier onderaan bij de verschillende Materialen. De cd’s bij uitgaven van Bazalt zijn nu als downloads via de webshop verkrijgbaar.
  • Bij E-wise is een online cursus over  Nt2-onderwijs te  volgen. De naam van de cursus is www.e-wise.nl/course 1598/nieuwkomers-in-de-klas. Ook geschikt als je wat meer in het algemeen over dit onderwijs wilt weten.
  • De folder Invoering structureel Nt2-onderwijs is verschenen. Klik hier: structureel Nt2. Het is een afvinklijst voor leerkrachten, directies en ib’ers. Hiermee kunt u e. e. a. gericht invoeren op school. Ideaal voor een bouwoverleg en/of  teamvergadering. Meer exemplaren te bestellen (gratis) bij bazaltgroep.nl.
  • Wilt u een speciaal onderwerp in een webinar, training, scholing of lezing? Neemt u dan contact met mij op.
  • Er komen vragen van leerkrachten die graag materiaal willen uitwisselen van de prentenboeken uit Woorden in prenten. Dit kan ik niet op me nemen, maar als iemand de coördinatie op zich wil nemen, kan men via deze website zich aanmelden.
  • Anneloes Pilon van de Poolster in Lelystad wil graag in contact komen met mensen die ook met het Nt2-jaarprogramma werken. Neem met haar contact op via de school 0320-250514.

Agenda  2023 volgt in eind december