Vanwege deze uitzonderlijke tijden zijn alle nascholingen e.d. afgelast tot nader orde.

Wel ben ik  gewoon te bereiken via deze website. Verder houd ik een OPEN SPREEKUUR  van 10.00-12.00 uur op werkdagen via facetime  op telefoonnummer 0612134824 voor allerlei vragen… Bel gerust.

In plaats van een Nieuwsbrief schrijf ik nu stukjes hier op de website. Wellicht hebt u hier iets aan. Mocht u een onderwerp nader toegelicht willen zien: laat het me weten, dan schrijf ik erover.

Interessant was de afgelopen tijd een bijeenkomst over foutenanalyse in Puth, Zuid-Limburg, de Lowangroep van Limburg. Met een 12-tal leerkrachten hebben we de Nederlandse taalproductie van anderstalige leerlingen  bekeken en geanalyseerd. Opmerkelijk was dat bijna iedereen dacht  dat ze met een gevorderde leerling te maken hadden.  Niets was minder waar! Vaak een leerling die e. e.a zelf verworven had, maar met precieze Nederlandse lessen veel verder had kunnen zijn. Dat was zowel een domper enerzijds, maar anderzijds ook een opsteker: er kan veel meer bereikt worden.

Verder had ik een tweedaagse nascholing met leerkrachten in Utrecht over Zien is snappen.  Ook hier weer een enthousiaste groep mensen. Die kwamen de tweede dag  met mooi uitgewerkte ideeën. Ik ben benieuwd naar de structurele invoering van de Nt2-lessen.

In Antwerpen hebben  Marije Heijdenrijk en ik wederom een training Zien is snappengegeven. Een volle bak: 40 leerkrachten, uit Antwerpen en omgeving en zelfs uit Knokke. Opmerkelijk was de uitzending van Zondag met Lubach, waarin de afwezigheid van lessen Nederlands voor Walen genoemd werden. De Vlamingen spreken natuurlijk wel Nederlands maar lessen Nederlands voor anderstaligen  zijn er ook niet per se. Wie weet kunnen Marije en ik in Waals Belgie een keer aan de slag.

Op Linkedin zie ik veel adviezen voor Lessen Nederlands staan. Onder meer een initiatief voor klanklessen. Die hoef je niet zelf te bedenken. Ans Drubbel en ik hebben die al voor je uitgewerkt.Kijk bij Nt2-lessen;  het jaarprogramma. (Bekijk anders eerst de lesoverzichten en print die uit. Dan weet je precies welke klank in welke week we aanbieden.)

Bekijk ook de korte filmpjes die het HCO/Sardes hebben gemaakt  voor het Maak -je- school-Nt2-proof. Daar zie je een perfecte uitvoering van een klankles: Op weg naar Nt2-proof het jonge kind. (MP4).

Let bij je eigen lessen op het volgende:

  • Introduceer altijd  het thema en het doel;
  • Spreek de klank uit als klank en niet als letter;
  • Spreek langzaam en duidelijk. Valkuil: je praat te snel.
  • Als je Stijgen/Dalen inzet bij de auditieve discriminatie-oefeningen, denk dan aan je intonatie. Soms benadruk je je de klank/het woord die/dat  centraal staat te veel. Dan weten kinderen meteen wanneer ze moeten gaan staan.

WAT ACHTERGRONDEN

In onze trainingen over het klankonderwijs hebben leerkrachten en methodes het vaak over lange klanken en korte klanken. Zo zou de /aa/ -maan-een langere versie van de /a/ -man-zijn, d.w.z. je houdt de /aa/  langer aan. Dat zou dan betekenen dat lengte=duur een betekenisonderscheidende factor is. Dus een  foneem. Niets is minder waar. De /aa/ is een klank en de /a/ is een andere klank. Je maakt beide klanken ook op een verschillende manier.  Lengte van de klank leidt niet tot een betekenisverschil: of je nu /maa:n/ of /maan/  zegt, dat maakt niet uit. Ook /man/ kun je lang uitspreken: /ma:n/ . Het blijven zowel de /aa/ – als de /a/- klank.

Meestal is de oorzaak de verwarring klank-letter.  Ook hier is de oplossing makkelijk: je schrijft de /aa/-klank met twee tekens; de /a/- klank schrijf je  met één teken. Later leren de leerlingen wel dat je de /aa/-klank ook met één teken kunt schrijven. Zie verder De bovenkamer, blz. 93.

 

Dan nog wat ANTWOORDEN  op eerder gestelde VRAGEN (van leerkrachten door leerkrachten)

WAAR KAN IK KUBUSSEN VINDEN?  Bij Megekko.nl vind je  ZEP Fotokubus van 8,5 bij 8,5 cm . Goedkoper dan bij bol.com

Overige MEDELINGEN:

– Voor bestellingen: zie het bestelformulier onderaan bij de verschillende Materialen.

– Bij E-wise is een online cursus over  Nt2-onderwijs te bekijken: www.e-wise.nl/course 1598/nieuwkomers-in-de-klas. Ook geschikt als je wat meer in het algemeen over dit onderwijs wilt weten.

– De folder Invoering structureel Nt2-onderwijs is verschenen! Het is een afvinklijst voor leerkrachten, directies en ib-ers. Hiermee kunt u e. e. a. gericht invoeren op school. Ideaal voor een bouwoverleg en/of  teamvergadering. Te downloaden via www.bazalt.nl/nt2structureel.

– Verwijzingen naar en activiteiten met Zien is snappen en De bovenkamer komen zowel bij Wereld vol woorden- Logo 3000 als bij de hernieuwde versie van Mondeling Nederlands nieuw. Op 2 oktober 2019 hield ik een workshop hierover. Een verkorte presentatie is via de website van LOGO3000 te zien.

– Zie bij agenda voor data van cursussen Woorden in prenten, Zien is snappen en De bovenkamer en Foutenanalyse. Let op: de agenda verandert wel steeds.

– In het najaar houd ik, soms samen met Marije Heijdenrijk, een viertal workshops voor interne begeleiders tijdens de ib-weken. Zie ook www.ibweken.nl/sprekers.

– U ziet dat de mogelijkheid om reacties te plaatsen, is verdwenen. Mocht u opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u die mij sturen via contact:  coenenja@gmail.com.

Agenda najaar 2020

16 september en 28 oktober De bovenkamer, voor Lowan-deelnemers  uit Noord-Holland en andere belangstellenden. Deze laatsen opgeven bij avandeventer@bazalt.nl. Plaats Amstelveen.

7 oktober  en 4 november Zien is snappen. Open inschrijving. Plaats Rotterdam of Utrecht. Inschrijven via bazalt.nl  of via mij coenenja@gmail.com

9 oktober en 6 november De bovenkamer. Plaats Rotterdam of Utrecht . Inschrijven ook bazalt.nl of via mij coenenja@gmail.com

15 oktober een TERUGKOMDAG voor deelnemers aan  eerdere Zien is snappen -trainingen .  OPEN INSCHRIJVING Max. 40.  Een beschrijving volgt nog.

IB-weken:

2 november in Zwolle, 10 november in Urecht, 17 november in Eindhoven en 23 november in Rotterdam.