De scholen zijn weer begonnen. Ook onze trainingen beginnen weer. Zie bij agenda voor een update.

MEDELINGEN

– Voor bestellingen: zie het bestelformulier onderaan bij de verschillende Materialen. Idem voor links naar de inhoud van de cd’s.

– Bij E-wise is een online cursus over  Nt2-onderwijs te bekijken: www.e-wise.nl/course 1598/nieuwkomers-in-de-klas. Ook geschikt als je wat meer in het algemeen over dit onderwijs wilt weten.

– De folder Invoering structureel Nt2-onderwijs is verschenen. Het is een afvinklijst voor leerkrachten, directies en ib-ers. Hiermee kunt u e. e. a. gericht invoeren op school. Ideaal voor een bouwoverleg en/of  teamvergadering. Te downloaden via www.bazalt.nl/nt2structureel.

– Zie bij agenda voor data van cursussen Woorden in prenten, Zien is snappen en De bovenkamer en Foutenanalyse.  Ook een heel nascholingsprogramma voor Zuid-Limburg, waar u u ook voor een klein onderdeel kunt opgeven.  Let op: de agenda verandert wel steeds.
– De viertal workshops voor interne begeleiders tijdens de ib-weken zijn verplaatst naar het najaar van 2021.  Zie ook www.ib.week.nl/sprekers.

Agenda najaar 2020

11 september en 19 oktober Zien is snappen in Drachten, De Pionier.

VOL!  7 oktober  en 4 november Zien is snappen. Open inschrijving. Plaats: Utrecht, Hogeschool Domstad.

WIJZIGING  Deze training gaat niet door. Wel is er voor ingeschrevenen een teamsbijeenkomst. Hier geef ik een korte toelichting en ga in op vragen van de ingeschrevenen  TIJD: 9 oktober, 14.00 uur.

Vanaf  en op  14 oktober, 28 oktober, 20 januari en 24 februari bieden Bazalt en ik een nascholingscursus aan bij Kindante.  E.e.a. omvat achtergronden en inrichting van het Nt2-onderwijs. U kunt ook deelnemen aan een middag of een middag en een avond. Bijvoorbeeld als u al bekend bent met Zien is snappen of Woorden in prenten.  Zo komt ook de afstemming tussen Veilig leren lezen en Zien is snappen  aan bod. Inlichtingen over het gehele programma en inschrijvingen via l.toussaint@kindante.nl of via mij.

WIJZIGING 15 oktober:  Bedoeld was een TERUGKOMMIDDAG voor deelnemers aan  eerdere Zien is snappen -trainingen.   Ook hier geven Marije Heijdenrijk en ik een teamsvergadering. Vanaf 14.00u. Ingeschrevenen  worden benaderd.  Inschrijvingen:   alemson@bazalt.nl of via mijn e-mailadres: coenenja@gmail.com