Mededelingen

  • De nieuwe data voor scholingen Zien is snappen en De bovenkamer in het schooljaar 2024-2025 zijn bekend: 28 september en 12 oktober  2024: Zien is snappen  en 7 februari en 7 maart 2025: De bovenkamer. Schrijf u in!
  • Zeggen uw leerlingen nog ‘die bord’  of ‘die meisje’ ? Dan zijn de Pijlen voor  het oefenen van de aanwijzende voornaamwoorden deze, dit, die en dat iets voor u. . Klik voor de informatie over de pijlen  hiernaast.  De nieuwsbrief van april 2023 gaat over hoe u dit kunt oefenen.
  • Er zijn Nt2-katernen Preteaching Nt2-groep 4 , groep 5 en groep 6 (groep 7-8 komen eraan)  Een apart cahier bij Taaljacht, een nieuwe moedertaalmethode, uitgeverij Zwijsen. Daarin is veel aandacht voor meertaligheid én gelukkig ook voor specifiek Nt2-onderwijs. (Dat is immers niet hetzelfde!) Samen met Ans Drubbel heb ik bij een aantal bronteksten uit de methode Nt2-lessen gemaakt. Deze lessen duren ongeveer 15 minuten en gaan over specifieke aanpassingen,  o.a. in de woordenlijsten (knipwerkwoorden bijvoorbeeld) en over verledentijdsvormen in teksten (hielphelpen bijvoorbeeld) en nog veel meer. Mensen die De bovenkamer kennen, herkennen veel dingen en kunnen zo De bovenkamer  weer inzetten. Zie verder bij www.zwijsen.nl. 
  • Klank & Letter  is verschenen. 145 (!) kaarten voor het ondersteunen van het klank- en spellingonderwijs door de hele school heen! Acht jaar ondersteuning: bij klanklessen in groep 1 en 2, bij leren lezen in groep 3 en 4  en bij spellingslessen in groep 4-8. Voor België: bij de kleuterklassen en de jaren 1 tot en met zes. Bedoeld voor anderstaligen én voor Nederlandstaligen. Zie vooralsnog www.bazaltgroep.nl voor meer info.  Te bestellen bij  shop.bazalt.nl bij materialen en ook hier op mijn website.
  • Anderstaligen leren lezen met Veilig leren lezen, Lijn 3 en Actief leren lezen  (=ALL).  Marloes Alblas en ik hebben van drie werkboekjes de didactiek geanalyseerd en aangegeven wat je wel kunt doen. Bij drie leesboekjes (bij ALL 1) hebben we de leesmoeilijkheden beschreven en ook aangegeven hoe je deze kunt onderwijzen. De uitgaven zijn beschikbaar via de lowanwebsite, primair onderwijs, vakgebieden, technisch lezen.
  • De nieuwsbrief  van november 2020 ging over het het-woordenschrift…  Nieuwsgierig? Geef u op voor de volgende Nieuwsbrief – en klik voor het woordenschrift hier: schrift.
  • Bij E-wise is een online cursus over  Nt2-onderwijs te volgen. De naam van de cursus is www.e-wise.nl/course 1598/nieuwkomers-in-de-klas. Ook geschikt als je wat meer in het algemeen over dit onderwijs wilt weten.
  • De folder Invoering structureel Nt2-onderwijs is verschenen. Klik hier: structureel Nt2. Het is een afvinklijst voor leerkrachten, directies en ib’ers. Hiermee kunt u e.e.a. gericht invoeren op school. Ideaal voor een bouwoverleg en/of  teamvergadering. Meer exemplaren te bestellen (gratis) bij bazaltgroep.nl.
  • Wilt u een speciaal onderwerp in een webinar, training, scholing of lezing? Neemt u dan contact met mij op.

Agenda voorjaar 2024

Op 21 juni is er een kennismaking met de nieuwe taalmethode Taaljacht. Daar geef ik een demonstratie  hoe u het Nt2-katern kunt inzetten bij deze nieuwe moedertaalmethode.

Marije Heijdenrijk geeft een demonstratie van de Coöperatieve werkvormen die zijn verwerkt in deze taalmethode. Zie de website van uitgeverij  Zwijsen voor nadere informatie en inschrijvingsmogelijkheden.

In de tweede helft van 2024 en de eerste helft van 2025  zijn er  ook weer een aantal studiedagen rondom Zien is snappen en De bovenkamer Afhankelijk van het aantal inschrijvingen gaan deze door.

Op 28 september en 12 oktobe2024 geven we de scholing Zien is snappen in Utrecht/ Aristo Lunetten.

Op 7 februari en 7 maart 2025 geven we de scholing De Bovenkamer,  ook in Utrecht./ Aristo Lunetten.