Mededelingen

  • Er zijn vier nieuwe uitgaves van mijn hand. Allereerst Pijlen voor de aanwijzende voornaamwoorden deze, dit, die en dat. Ten tweede Klank & Letter en tot slot Nt2-katernen bij Taaljacht voor groep 4 en groep 5.
  • Klik voor de informatie over de pijlen en voor Klank & Letter hiernaast (ook hieronder).
  • De nieuwsbrief van april 2023 gaat over het oefenen met de pijlen.
  • Preteaching Nt2-groep 4 én groep 5. Een apart cahier bij Taaljacht, een nieuwe moedertaalmethode, uitgeverij Zwijsen. Daarin is veel aandacht voor meertaligheid én gelukkig ook voor specifiek Nt2-onderwijs. (Dat is immers niet hetzelfde!) Samen met Ans Drubbel heb ik bij een aantal bronteksten uit de methode Nt2-lessen gemaakt. Deze lessen duren ongeveer 15 minuten en gaan over specifieke aanpassingen o.a. in de woordenlijsten (knipwerkwoorden bijvoorbeeld) en  over verledentijdsvormen in teksten (hielphelpen bijvoorbeeld) en nog veel meer. Mensen die De bovenkamer kennen, herkennen veel dingen en kunnen zo De bovenkamer  weer inzetten. Zie verder bij www.zwijsen.nl.  (De andere cahiers voor de groepen 6-8 volgen t.z.t.)
  • Klank & Letter  is verschenen. 145 (!) kaarten voor het ondersteunen van het klank- en spellingonderwijs door de hele school heen! Acht jaar ondersteuning: bij klanklessen in groep 1 en 2, bij leren lezen in groep 3 en 4  en bij spellingslessen in groep 4-8. Voor België: bij de kleuterklassen en de jaren 1 tot en met zes. Bedoeld voor anderstaligen én voor Nederlandstaligen. Zie vooralsnog www.bazaltgroep.nl voor meer info.  Te bestellen bij  shop.bazalt.nl bij materialen en ook hier op mijn website.
  • Op het afgelopen Lowan-congres van  28 en 29 maart  gaf ik samen met Emke Wang workshops Anderstaligen leren lezen met Veilig leren lezen, Lijn 3 en Actief leren lezen  (=ALL).  Marloes Alblas en ik hebben van drie werkboekjes de didactiek geanalyseerd en aangegeven wat je wel kunt doen. Bij drie leesboekjes (bij ALL 1) hebben we de leesmoeilijkheden beschreven en ook aangegeven hoe je deze kunt onderwijzen. De uitgaven zijn beschikbaar via de lowanwebsite, primair onderwijs, vakgebieden, technisch lezen.
  • De nieuwsbrief  van november 2020 ging over het het-woordenschrift…  Nieuwsgierig? Geef u op voor de volgende Nieuwsbrief – en klik voor het woordenschrift hier: schrift.
  • Bij E-wise is een online cursus over  Nt2-onderwijs te volgen. De naam van de cursus is www.e-wise.nl/course 1598/nieuwkomers-in-de-klas. Ook geschikt als je wat meer in het algemeen over dit onderwijs wilt weten.
  • De folder Invoering structureel Nt2-onderwijs is verschenen. Klik hier: structureel Nt2. Het is een afvinklijst voor leerkrachten, directies en ib’ers. Hiermee kunt u e.e.a. gericht invoeren op school. Ideaal voor een bouwoverleg en/of  teamvergadering. Meer exemplaren te bestellen (gratis) bij bazaltgroep.nl.
  • Wilt u een speciaal onderwerp in een webinar, training, scholing of lezing? Neemt u dan contact met mij op.

Agenda voorjaar 2024

In de eerste helft van 2024 zijn er  ook weer een aantal studiedagen rondom Zien is snappen en De bovenkamer en Anderstaligen leren lezen. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen gaan deze door.

Op 10 februari 2024 geven we een studiedag rondom Anderstaligen leren lezen in het Nederlands. Tijd 10.00-15.30 uur, Aristo Zalen Utrecht/Lunetten. Inschrijven vóór 1 februari via deze website.

Op 10 februari en 16 maart 2024 geven we ook een nascholing Zien is snappen. Tijd  10.00- 16.00 uur, Aristo Zalen Utrecht/Lunetten. Inschrijven kan ook via deze website, vóór 1 februari.