Mededelingen

– Momenteel werken Marion Nout en ik , samen met de uitgeverij Bazalt, aan een hernieuwde uitgave van Woorden in prenten. Deze bevat minder bewerkte teksten van prentenboeken dan de eerste druk.: nu vijf  in plaats van tien. Ook de nieuwste vertaling van Welterusten Kleine Beer  nemen we nu als uitgangspunt. Veel materialen die nodig zijn voor de lessen, zullen via downloads van de webshop van Bazalt verkrijgbaar zijn. Cd’s zijn wat verouderd, vandaar.

– In de week van 22-25 maart was de World Education Summit, met sprekers van over de hele wereld. Het programma kun je een jaar lang bekijken. Ik geef in het Nederlands programma een live-presentatie over De bovenkamer: 25 maart om 14.45-15.15.
Voor inschrijving: zie www.bazalt.nl.

– Op 20 september,  4 oktober en 1 november  verzorg ik  een webinar, een herhaling van afgelopen voorjaar, rond het klankonderwijs aan Nt2-leerlingen. Zeer interessant om zo met leerkrachten te werken.  Inschrijven via de Lowanswebsite.

– De Nederlandse uitspraak is voor veel Nt2-leerders nog steeds een struikelblok. Nieuwsbrief drie gaat over de uitspraak van eigennamen. Klik hier: Nieuwsbrief drie.

–  De  nieuwsbrief  van november 2020 ging over het het-woordenschrift…  Nieuwsgierig?  Geef u op voor de volgende Nieuwsbrief – en klik voor het het-woordenschrift hier:  schrift.

– Voor bestellingen: zie het bestelformulier onderaan bij de verschillende Materialen. Idem voor links naar de inhoud van de cd’s.

– Bij E-wise is een online cursus over  Nt2-onderwijs te bekijken: www.e-wise.nl/course 1598/nieuwkomers-in-de-klas. Ook geschikt als je wat meer in het algemeen over dit onderwijs wilt weten.

– De folder Invoering structureel Nt2-onderwijs is verschenen. Klik hier : structureel Nt2 is verschenen. Het is een afvinklijst voor leerkrachten, directies en ib-ers. Hiermee kunt u e. e. a. gericht invoeren op school. Ideaal voor een bouwoverleg en/of  teamvergadering. Meer exemplaren te bestellen (gratis) bij  www.bazalt.nl.

– Zie bij agenda voor data van cursussen Woorden in prentenZien is snappen en De bovenkamer en Foutenanalyse.  Let op: de agenda verandert wel steeds

– Wilt u een speciaal onderwerp in een webinar, training, scholing of lezing? Neemt u dan contact met mij op.

– De viertal workshops voor interne begeleiders tijdens de ib-weken zijn verplaatst naar het najaar van 2021.  Zie ook www.ib.week.nl/sprekers.

Agenda  2021

De scholen zijn weer open en langzamerhand worden leerkrachten gevaccineerd.  Dat betekent dat de nascholingsbijeenkomsten ook weer op gang komen. Marije Heijdenrijk en ik verzorgen weer trainingen rond Zien is snappen en De bovenkamer. Plaats: Utrecht of Rotterdam. Bent u geïnteresseerd, geeft u u dan op. Data volgen z.s.m.