Gedurende de zomervakantie houd ik -een tikje onregelmatig- nog steeds een  OPEN SPREEKUUR  van 10.00-12.00 uur op werkdagen  op telefoonnummer 0612134824 voor allerlei vragen… Bel gerust.  De verschillende vragen die de afgelopen tijd zijn gesteld, heb ik nu weggehaald.

MEDELINGEN

– Voor bestellingen: zie het bestelformulier onderaan bij de verschillende Materialen.

– Bij E-wise is een online cursus over  Nt2-onderwijs te bekijken: www.e-wise.nl/course 1598/nieuwkomers-in-de-klas. Ook geschikt als je wat meer in het algemeen over dit onderwijs wilt weten.

– De folder Invoering structureel Nt2-onderwijs is verschenen. Het is een afvinklijst voor leerkrachten, directies en ib-ers. Hiermee kunt u e. e. a. gericht invoeren op school. Ideaal voor een bouwoverleg en/of  teamvergadering. Te downloaden via www.bazalt.nl/nt2structureel.

– Zie bij agenda voor data van cursussen Woorden in prenten, Zien is snappen en De bovenkamer en Foutenanalyse.  Ook een heel nascholingsprogramma voor Zuid-Limburg, waar u u ook voor een klein onderdeel kunt opgeven.  Let op: de agenda verandert wel steeds.

– In het najaar houd ik, soms samen met Marije Heijdenrijk, een viertal workshops voor interne begeleiders tijdens de ib-weken. Zie ook www.ib.week.nl/sprekers.

Agenda najaar 2020

11 september en 19 oktober Zien is snappen  in Drachten, De Pionier.

(wijziging) 30 september en 18 november De bovenkamer, voor Lowan-deelnemers uit Noord-Holland en andere belangstellenden. Deze laatsen kunnen zich opgeven bij alemson@bazalt.nl. Plaats Amstelveen.

(wijziging) 7 oktober  en 4 november Zien is snappen. Open inschrijving. Plaats: Amsterdam. Inschrijven via bazalt.nl  of via mij coenenja@gmail.com

9 oktober en 6 november De bovenkamer. Open inschrijving. Plaats: Rotterdam of Utrecht. Inschrijven ook via bazalt.nl of via mij coenenja@gmail.com

Vanaf  en op  14 oktober , 28 oktober, 20 januari en 24 februari bieden Bazalt en ik een nascholingscursus aan bij Kindante.  E.e.a. omvat achtergronden en inrichting van het Nt2-onderwijs. U kunt ook deelnemen aan een middag of een middag en een avond. Bijvoorbeeld als u al bekend bent met Zien is snappen of Woorden in prenten.  Zo komt ook de afstemming tussen Veilig leren lezen en Zien is snappen  aan bod. Inlichtingen over het gehele programma en inschrijvingen via l.toussaint@kindante.nl of via mij.

(wijziging) 15 oktober een TERUGKOMMIDDAG voor deelnemers aan  eerdere Zien is snappen -trainingen.  OPEN INSCHRIJVING. Max. 40.  Een beschrijving volgt nog.

Interne Begeleidersweken( onder voorbehoud):

2 november in Zwolle, 10 november in Utrecht, 17 november in Eindhoven en 23 november in Rotterdam.