Ik ben  gewoon te bereiken via deze website. Verder houd ik een OPEN SPREEKUUR  van 10.00-12.00 uur op werkdagen via facetime  op telefoonnummer 0612134824 voor allerlei vragen… Bel gerust. In plaats van een Nieuwsbrief schrijf ik nu stukjes hier op de website. Wellicht hebt u hier iets aan. Mocht u een onderwerp nader toegelicht willen zien: laat het me weten, dan schrijf ik erover.

4 mei Op verzoek heb ik het scoreformulier dat hoort bij Zien is snappen een tikje bewerkt. Ik heb de verwijzingen naar hoofdstukken uit Zien is snappen erbij gezet. Zie aldaar.

3 april     Een bericht van Anneloes Pilon van het team De Poolster, Lelystad. Hoe zij de anderstalige leerlingen uit hun taalklas bereiken. Zie hieronder.

31 maart  Antwoord op een vraag over foutenanalyse en een vraag over prentenboeken Woorden in prenten. Zie hieronder.

30 maart Over adviezen op LinkedIn. Zie hieronder.

=======================================

3 april De Poolster Lelystad Bericht  van Anneloes Pilon.

Lesgeven aan kinderen die de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen is een mooi vak. Nu iedereen thuis moet blijven, is contact maken met deze kinderen een uitdaging. Ouders en kinderen begrijpen vaak nog niet voldoende Nederlands om goed mee te kunnen doen.
Een groot deel van de gezinnen beschikt niet over een computer. Binnen de Taalklas gebruiken we alle middelen die we kunnen bedenken om contact te maken met onze ouders en leerlingen. We bellen, appen, mailen, face-timen en posten brieven om er voor te zorgen dat we in contact blijven.
Elke dag bereiken we meer ouders en kinderen. Elk kind dat het gelukt is, heten we welkom met een klein feestje. De kinderen zijn blij dat ze mee kunnen doen in de online lessen en zijn super gemotiveerd. En de bonus?…… De ouders doen, al dan niet stiekem, mee.
In de Taalklas bouwen we onze lessen op rond de didactiek die staat beschreven in Zien is Snappen en De bovenkamer van J. Coenen. In deze lessen oefenen we veel vaardigheden. Het mooie hiervan is dat we onze lessen bijna hetzelfde kunnen geven als in de klas. Dit is fijn voor de leerlingen. We sluiten elke les af met een opdracht om de lesstof te verwerken. De leerlingen mogen de opdracht inleveren zoals zij dat kunnen en willen. Hierdoor krijgen we een mooie verscheidenheid aan taaluitingen van de leerlingen terug. Foto’s van gevonden voorwerpen of situaties, foto’s van briefjes met gemaakte zinnen, appjes met tekst of een ingesproken bericht, e-mail en zelfs zo nu en dan een filmpje.
Als team genieten we elke dag van de kinderen. We missen de klas, maar zien ook hoe goed het ze doet dat we “gewoon” door gaan met de les.
Is het een uitdaging? Ja, maar het is ook de moeite waard!

Anneloes Pilon

OBS de Poolster Lelystad
Afdeling Taalklas

Zie hier twee gemaakte opdrachten Maak zinnen met twee rode strookjes: (t)huiswerk

31 maart FOUTENANALYSE

Interessant was de afgelopen tijd een bijeenkomst over foutenanalyse in Puth, Zuid-Limburg, de Lowangroep van Limburg. Met een 12-tal leerkrachten hebben we de Nederlandse taalproductie van anderstalige leerlingen  bekeken en geanalyseerd. Opmerkelijk was dat bijna iedereen dacht  dat ze met een gevorderde leerling te maken hadden.  Niets was minder waar! Vaak een leerling die e. e.a zelf verworven had, maar met precieze Nederlandse lessen veel verder had kunnen zijn. Dat was zowel een domper enerzijds, maar anderzijds ook een opsteker: er kan veel meer bereikt worden.

31 maart: Een vraag via LinkedIn was: Hoe is het verschil te verklaren tussen enerzijds de leerkracht en anderzijds de analyse? Antwoord: Dat heeft natuurlijk te maken dat je soms als leerkracht het algemene beeld hebt: een leerling praat gemakkelijk en daardoor lijkt het heel wat. Pas wanneer je wat preciezer gaat luisteren en op kenmerken let als: de woordvolgorde in een zin, het gebruik van zogenaamde vullers –en toen ging die– ; het gebruik van het werkwoord gaan! in plaats van het vervoegen van het werkwoord. enz.  Ook een eye-opener is het niet gebruiken van allerlei bijwoorden -er- Ik ben geweest! Ik heb drie. Ik speel mee.

Samengevat: als je als leerkracht preciezer naar bepaalde kenmerken luistert in het taalgebruik van de anderstaligen kun je beter inschatten wat het kind al wel en nog niet beheerst. Ik verwijs maar weer naar de Nt2-stadia in Zien is snappen (in de algemene hoofdstukken; en het scoreformulier dat u bij Zien is snappen kunt downloaden.

WOORDEN IN PRENTEN

31 maart. Een vraag van een leerkracht: Of ik ook een pdf heb van het prentenboek Borre en de nachtzwarte kat?

Antwoord: Helaas. Ik heb alleen pdf’s van prentenboeken die uit de handel zijn. Maar dit wierp meteen de volgende vraag op: Welke prentenboeken zijn er digitaal te verkrijgen? Dan kom je in een woud van websites terecht. Bij sommige bibliotheken kun je terecht, maar dan moet je weer lid zijn. Sommige uitgeverijen hebben e.e.a. digitaal maar dan zijn het soms  niet de prentenboeken die je zoekt. Kortom: wat te doen?

Twee sites vond ik interessant:  www.prentenboek.nl  en youtubekids.com.  Op de laatste kun je veel  prentboeken vinden die worden voorgelezen. Daarbij gelden een paar dingen waar je op moet letten. 1. Vaak leest men de oorspronkelijke versie voor. Dan kun je het geluid uitzetten en de herschreven versie voorlezen uit Woorden in prenten.  2. Let bij het voorlezen op het natuurlijk taalgebruik: dus geen het maar ‘t voor het lidwoord het; Dit doet men veelal fout! De digitale oorspronkelijke versie kun je goed gebruiken aan het eind van de vijf lessen uit Woorden in prenten.

De luisterversie (=herschreven versie) van de tien prentenboeken uit Woorden in prenten kun je ook downloaden via info@bazalt.nl.

Marion Nout en ik zijn bezig met een deel 3 van Woorden in prenten: vijf nieuwe klassieke prentenboeken.  We weten nog niet of dit gepubliceerd kan worden marar wie weet. Heb je een speciale voorkeur? Geef het prentenboek op via het contactformulier. Tot zover. 31maart!

 

30 maart Op Linkedin zie ik veel adviezen voor Lessen Nederlands staan. Onder meer een initiatief voor klanklessen. Die hoef je niet zelf te bedenken. Ans Drubbel en ik hebben die al voor je uitgewerkt. Kijk bij Nt2-lessen;  het jaarprogramma. (Bekijk anders eerst de lesoverzichten en print die uit. Dan weet je precies welke klank in welke week we aanbieden.)

Bekijk ook de korte filmpjes die het HCO/Sardes hebben gemaakt  voor het Maak -je- school-Nt2-proof-project. Daar zie je een perfecte uitvoering van een klankles: Op weg naar Nt2-proof het jonge kind. (MP4).

Let bij je eigen lessen op het volgende:

  • Introduceer altijd  het thema en het doel;
  • Spreek de klank uit als klank en niet als letter;
  • Spreek langzaam en duidelijk. Valkuil: je praat te snel.
  • Als je Stijgen/Dalen inzet bij de auditieve discriminatie-oefeningen, denk dan aan je intonatie. Soms benadruk je je de klank/het woord die/dat  centraal staat te veel. Dan weten kinderen meteen wanneer ze moeten gaan staan.

WAT ACHTERGRONDEN

In onze trainingen over het klankonderwijs hebben leerkrachten en methodes het vaak over lange klanken en korte klanken. Zo zou de /aa/ -maan-een langere versie van de /a/ -man-zijn, d.w.z. je houdt de /aa/  langer aan. Dat zou dan betekenen dat lengte=duur een betekenisonderscheidende factor is. Dus een  foneem. Niets is minder waar. De /aa/ is een klank en de /a/ is een andere klank. Je maakt beide klanken ook op een verschillende manier.  Lengte van de klank leidt niet tot een betekenisverschil: of je nu /maa:n/ of /maan/  zegt, dat maakt niet uit. Ook /man/ kun je lang uitspreken: /ma:n/ . Het blijven zowel de /aa/ – als de /a/- klank.

Meestal is de oorzaak de verwarring klank-letter.  Ook hier is de oplossing makkelijk: je schrijft de /aa/-klank met twee tekens; de /a/- klank schrijf je  met één teken. Later leren de leerlingen wel dat je de /aa/-klank ook met één teken kunt schrijven. Zie verder De bovenkamer, blz. 93.

 

Dan nog wat ANTWOORDEN  op eerder gestelde VRAGEN (van leerkrachten door leerkrachten)

WAAR KAN IK KUBUSSEN VINDEN?  Bij Megekko.nl vind je  ZEP Fotokubus van 8,5 bij 8,5 cm . Goedkoper dan bij bol.com

Overige MEDELINGEN:

– Voor bestellingen: zie het bestelformulier onderaan bij de verschillende Materialen.

– Bij E-wise is een online cursus over  Nt2-onderwijs te bekijken: www.e-wise.nl/course 1598/nieuwkomers-in-de-klas. Ook geschikt als je wat meer in het algemeen over dit onderwijs wilt weten.

– De folder Invoering structureel Nt2-onderwijs is verschenen! Het is een afvinklijst voor leerkrachten, directies en ib-ers. Hiermee kunt u e. e. a. gericht invoeren op school. Ideaal voor een bouwoverleg en/of  teamvergadering. Te downloaden via www.bazalt.nl/nt2structureel.

– Verwijzingen naar en activiteiten met Zien is snappen en De bovenkamer komen zowel bij Wereld vol woorden- Logo 3000 als bij de hernieuwde versie van Mondeling Nederlands nieuw. Op 2 oktober 2019 hield ik een workshop hierover. Een verkorte presentatie is via de website van LOGO3000 te zien.

– Zie bij agenda voor data van cursussen Woorden in prenten, Zien is snappen en De bovenkamer en Foutenanalyse. Let op: de agenda verandert wel steeds.

– In het najaar houd ik, soms samen met Marije Heijdenrijk, een viertal workshops voor interne begeleiders tijdens de ib-weken. Zie ook www.ibweken.nl/sprekers.

– U ziet dat de mogelijkheid om reacties te plaatsen, is verdwenen. Mocht u opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u die mij sturen via contact:  coenenja@gmail.com.

Agenda najaar 2020

(wijziging) 21 oktober en 18 november De bovenkamer, voor Lowan-deelnemers  uit Noord-Holland en andere belangstellenden. Deze laatsen opgeven bij avandeventer@bazalt.nl. Plaats Amstelveen.

(wijziging) 7 oktober  en 4 november Zien is snappen. Open inschrijving. Plaats: Amsterdam. Inschrijven via bazalt.nl  of via mij coenenja@gmail.com

9 oktober en 6 november De bovenkamer. Plaats Rotterdam of Utrecht . Inschrijven ook bazalt.nl of via mij coenenja@gmail.com

15 oktober een TERUGKOMDAG voor deelnemers aan  eerdere Zien is snappen -trainingen .  OPEN INSCHRIJVING Max. 40.  Een beschrijving volgt nog.

IB-weken:

2 november in Zwolle, 10 november in Urecht, 17 november in Eindhoven en 23 november in Rotterdam.