Uitgesproken Nederlands behandelt de uitspraak van het Nederlands: de klanken, de klankregels, het woordaccent, het zinsdeelaccent en de zinsintonatie. Ook zijn er specifieke lessen over de uitspraak van het alfabet, van getallen, van veel Nederlandse steden, van Nederlandse letterwoorden. Doordat Uitgesproken Nederlands specifiek de uitspraak behandelt, kan deze cursus naast andere leermethodes van het Nederlands gebruikt worden. De oefenwoorden en de oefenteksten zijn met het oog hierop gekozen.

Voor wie?

Voor beginnende leerders, zowel analfabeet als alfabeet, want

  • alle klanken komen afzonderlijk aan bod;
  • er wordt ingegaan op specifieke moeilijkheden van sprekers van het Rif-berder, Chinees, Marokkaans-Arabisch, Spaans, Portugees, Vietnamees en Turks.

Voor gevorderde en vergevorderde leerders, vanwege de aandacht voor

  • lettergreepopbouw in het Nederlands; verschijnselen als invoeging, deletie, assimilatie en verscherping;
  • woordklemtoon en intonatiepatronen in zinsdelen en zinnen;
  • het verschil tussen spreektaal en schrijftaal bij het hardop lezen van teksten.

Uitgesproken Nederlands is bedoeld voor:

  • niet-Nederlandstalige volwassenen die cursussen Nederlands volgen aan de universiteit (in Nederland en in het buitenland), in het dag-en avondonderwijs, aan de volksuniversiteit of in de basiseducatie (inburgeringscursussen).
  • anderstalige jongeren die Nederlands leren in het reguliere onderwijs (zoals VMBO, MBO, VWO of HBO).

In de pers

“Er is geen ander boek waar de essentie van de Nederlandse uitspraak zo goed geordend en inzichtelijk bij elkaar te vinden is.” (Kees de Bot in Levende Talen 1991)

Inhoudsopgave

Inleiding

(doel, doelgroep, achtergronden, organisatie en werkwijze)

KLANKEN

lessen klanken thema
Weer
les 1 ee het weer-lente
les 2 ie het weer-zomer
les 3 aa het weer-herfst
Verkeer
les 4 uu files
les 5 oo ongeluk
les 6 oe milieuplan
les 7 eu verkeer en milieu
Staatsinrichting
les 8 a Kabinetscrisis
les 9 e Status-Aparte
les 10 i Verkiezingen
Economie
les 11 a Belastingen
les 12 u Beursberichten
les 13 o Europa
Feestdagen
les 14 au Sinterklaas
les 15 ei Vier en vijf mei
les 16 ui Koninginnedag
Literatuur/onderwijs
les 17 p t k Kinderboeken
les 18 b d Literatuur
les 19 f s g- Scholing
les 20 v z g+ Analfabetisme
Aardrijkskunde / geschiedenis
les 21 j w h Bevolking
les 22 l r Rivierengebied
les 23 m n ng Vreemdelingen
les 24 semi-tweeklanken en leenfonemen

KLANKREGELS

les 25
les 26
les 27
les 28
les 29
les 30
Lettergreepopbouw (1)
Lettergreepopbouw (2)
Assimilatie
Klankinsertie
Klankdeletie
Verscherping

PROSODIE

les 33
les 34
les 35
les 36
les 37
les 38
les 39
les 40
les 41
les 42
les 43
les 44
les 45
Accent- ongeleed woord (2)
Accent- ongeleed woord (3)
Accent- samenstelling
Accent-afleiding
Wisselend woordaccent
Zinsintonatie (1)
Zinsintonatie (2)
Zinsintonatie (3)
Zinsintonatie (4)
Taalvariaties
Afkortingen
Getallen
Plaatsnamen

Bestellen

De oorspronkelijke uitgave is door de uitgever vernietigd. U kunt kopieën (in ringband en 3 cd’s) van Uitgesproken Nederlands bestellen via onderstaand formulier:

Bestelformulier Uitgesproken Nederlands