Van horen en zeggen is een methode Nederlands voor anderstalige leerlingen in het basisonderwijs, gericht op mondelinge taalvaardigheid.

In thema’s zoals school, in de klas, schoolplein, naar huis, schooldokter, en schoolonderwerpen zoals gymnastiek en zwemmen, rekenen, handenarbeid leren de anderstalige leerlingen het Nederlands. Dat gebeurt:

 • met liedjes als introductie op het thema;
 • via uit het leven gegrepen dialogen, met kleurenfoto’s en op cd;
 • via klanklessen, voor een juiste Nederlandse uitspraak en als opmaat voor het leren lezen;
 • via de thema’s om de bijbehorende woorden (inhoudswoorden) te leren;
 • via de dialogen en speciale oefeningen om de Nederlandse functiewoorden, allerlei grammaticale constructies en allerlei vervoegingen en verbuigingen te leren;
 • via speciale oefeningen als voorbereiding voor het leren lezen en schrijven in het Nederlands; via specifieke oefeningen om de benodigde woordenschat voor het leren lezen in groep drie (verhaalwoorden zoals prinses, reus, kasteel; of geluiden zoals krak, boem, au) te leren.
 • En nog veel meer…

Samenstelling

 • Handleiding, deel 1 en 2 voor de leerkracht.
 • Praatboek 1 en 2 voor de leerling, met kleurenfoto’s horende bij dialogen, en zwart-wit foto als praatplaten met ingekleurde werkwoorden, horende bij het thema. DEZE ZIJN OPNIEUW GEDRUKT.BESTELLEN VIA CONTACT; NIET VIA BESTELFORMULIER.
 • Werkboek 1 en 2 voor de leerling met afbeeldingen van klankversjes en klankplaatjes; tekeningen voor het oefenen van allerlei grammaticale constructies (als het regent, dan zet ik een paraplu op).
 • Lottospel voor leerlingen, hard geplastificeerd, kleur geel, met 100 afbeeldingen van woorden horende bij de thema’s als deel-geheelrelatie: trap-leuning; klok-wijzer. HET LOTTOSPEL IS NIET MEER VERKRIJGBAAR
 • Tekstboek voor de leerkracht (later uitgegeven) horende bij de audiovisuele middelen met de liedjes, de dialogen en zoekoefeningen.
 • Cassettebanden – NU CD’s -voor leerkracht en leerling, met de liedjes en dialogen en verhalen bij de praatplaten.

Doelgroep

Anderstalige leerlingen vanaf groep een tot en met groep acht, d.w.z.:

 • Anderstalige leerlingen (onderinstromers) die weinig Nederlands beheersen als ze in groep een komen;
 • Anderstalige leerlingen in de hele basisschool die de einddoelen van Van horen en zeggen nog niet beheersen;
 • Anderstalige leerlingen die als neveninstromer op school komen.

Einddoelen van deze methode

 • het leren verstaan en zeggen van taalfuncties (zoals vragen stellen, begroeten, angst uiten, waarschuwen) in situaties,met verschillende type sprekers (bekenden, onbekenden, formeel, informeel, kinderen, volwassenen), gekoppeld aan de thema’s die belangrijk zijn voor T2-leerders (school en daarbuiten);
 • het verstaan en zeggen van alle klanken, klankcombinaties, intonatie en woordaccent van het Nederlands zodanig dat er geen misverstanden ontstaan met moedertaalsprekers van het Nederlands;
 • het verstaan en zeggen van de meest gangbare woorden horende bij de twintig thema’s, voornamelijk inhoudswoorden (zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden);
 • het beheersen van verschillende aspecten van tijd (heden, verleden, toekomst) en het al dan niet voltooid zijn van een handeling; het beheersen van de meest elementaire functiewoorden (lidwoorden, voorzetsels van plaats, richting en tijd; voornaamwoorden, bijwoorden), grammaticale structuren (ontkenningen, woordvolgorde, verschillende tijdsvormen) en zinstypen (mededelende zin, beveelzin, vraagzin);
 • het beheersen van de vaardigheden (zoals oog-handcoördinatie) om deel te nemen aan het schrijf- en leesonderwijs, de Nederlandse leesbegrippen/ -woorden;
 • het beheersen van de typische Nederlandse woordenschat horende bij het leesonderwijs van groep drie (geluiden, verhaalwoorden,homoniemen, diergeluiden).

Auteurs en bestelwijze

Auteurs: Werkgroep Nederlands voor anderstaligen bestaande uit: Josée Coenen, Carry van de Guchte, Folkert Kuiken, Jeanne Kurvers, Evert Meijer (fotografie), Marga Putter, Berna van Rest (illustraties), Marjo Starink (illustraties en vormgeving), Willeke Verbaas, Fiet Voet, alsmede Marjan Birkenhäger en Marianne Hoogendorp. (1982-1991).

De methode kwam tot stand dankzij een subsidie van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, zowel in 1982-1984 als in 1990-1991.

De methode is uit de handel genomen, maar de Werkgroepleden hebben de rechten teruggekregen. Alle onderdelen zijn voorhanden en te bestellen.  De Praatboeken zijn opnieuw in kleine oplage gedrukt (september 2016 )
Van de oorspronkelijke uitgaven zijn nu kopieën gemaakt met ringband; van de cassettebandjes is de tekst op vier cd’s gezet. Tegen een gereduceerde prijs zijn onderstaande uitgaven te bestellen.

Praatboeken zijn wel te bestellen; lottospel ook

Bestelformulier Van horen zeggen